ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 13/11/2564 07:28 น.

รวมฉีดทั้งหมด

ฉีดทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดตรัง

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

...